9 czerwca 2015

Powietrze

Mikroflora znajdująca się w powietrzu może stanowić realne zagrożenie dla produkowanych artykułów spożywczych. W pomieszczeniach zakładów spożywczych drobnoustroje mogą być nanoszone poprzez wentylację, układy chłodnicze oraz układy ciśnieniowe w obrębie zakładu powodujące np. zasysanie zanieczyszczeń ze stref brudnych. ¬ródłem zanieczyszczenia mogą być również surowce, opakowania oraz personel, z których to miejsc mikroby mogą przenikać również do powietrza. Zanieczyszczenia te osiadając na produkcie namnażają się i mogą powodować zatrucia pokarmowe, zmiany organoleptyczne wyrobów oraz przyczyniać się do skrócenia okresów przydatności do spożycia. Skutki zanieczyszczenia produktu z powietrza są widoczne na powierzchni psującego się produktu. £atwo zauważalne przez konsumenta, powodują konieczność natychmiastowego awaryjnego wycofania produktu z rynku, co jest katastrofalne dla dalszego postrzegania producenta na rynku.

Czy wiesz, że:
Urządzenia do dezynfekcji metodą UVC umożliwiają zaoszczędzenie 10-20 % energii pochłanianej przez system wentylacyjny.

https://www.youtube.com/watch?v=g27a8OVVYpA

Zastosowanie dezynfekcji powietrza może w łatwy sposób znacznie ograniczyć to ryzyko. Proponowane instalacje charakteryzują się prostym montażem oraz możliwością pó¼niejszych modernizacji. Ze względu na budowę modułową można cykl wdrożeniowy prowadzić etapami. Metoda ta charakteryzuje się stosunkowo niskim kosztem inwestycji.

Dezynfekcja powietrza (np. kanały wentylacyjne, obszary hal produkcyjnych, dojrzewalnie, pakowalnie, suszarnie, garownie, plasterkownie, chłodnie, magazyny, szatnie). Pierwszym etapem systemu dezynfekcji ultrafioletem jest naświetlanie wchodzącego na halę powietrza poprzez zainstalowanie promienników wewnątrz kanałów wlotowych systemu wentylacyjnego. Urządzenia UVC do dezynfekcji powietrza zainstalowane za filtrami pozwalają na wykluczenie potencjalnego ¼ródła skażenia powietrza bez konieczności zwiększenia mocy układu wentylacyjnego (przy konieczności zastosowania filtrów o wysokich parametrach).