2 lipca 2015

Typ LSK i LSK-MO

  • Bardzo niski poziom hałasu
  • Programowalny czas pracy
  • Wyświetlanie błędów i zakłóceń w pracy
  • Urządzenia UVC są odpowiednie dla ciągłej dezynfekcji powierzchni w obszarze produkcyjnym
  • Przenośne (dla wersji LSK-MO)