2 lipca 2015

Typ D – otwarty

  • Odpowiednie dla pomieszczeń w których nie przebywają ludzie
  • Dobór promienników w zależności od temperatury otoczenia, przepływu powietrza lub szczególnych wymogów (HACCP)
  • Niezawodny zapłon świetlówek nawet w ekstremalnych temperaturach np. – 20°C (chłodnie, mro¼nie)
  • Możliwość zainstalowania licznika czasu pracy urządzenia