9 czerwca 2015

Kompetencje

Zasada metody
Do dezynfekcji promieniami UVC stosuje się najbardziej skuteczne do inaktywacji mikrobów pasmo światła słonecznego o długości fali 254 nm.
Promieniowanie UVC ma bezpośredni wpływ na strukturę kwasów nukleinowych organizmów żywych. Promienie UVC rozrywają wiązania łańcuchów DNA, RNA w ten sposób niszcząc bakterie, grzyby, pleśnie, glony i każdy inny mikroorganizm. Dodatkowo promieniowanie UVC powoduje denaturację białek żywych organizmów oraz powstawanie podtlenków i wolnych rodników, które również działają toksycznie na komórkę. Promienie UVC nie wykazują wybiórczej aktywności bójczej. Dzięki temu unika się namnażania w niekontrolowany sposób organizmów odpornych, pozostających na jałowym dla wrażliwych na bakterii i grzybów, podłożu. Udokumentowana wieloma badaniami skuteczność urządzeń do dezynfekcji UVC osiąga 99,9% w warunkach laboratoryjnych.

Działanie bójcze promieni ultrafioletowych.
Promienie nadfioletowe UV jest to typ fal elektromagnetycznych o krótkiej fali i obok światła widzialnego i promieni podczerwonych należy do grupy promieniowania optycznego. Fale można wyginać, odchylać kurs, załamywać się i odbijać. Termin „nadfioletowe” opiera się na fakcie, że zakres UV zaczyna się od tych częstotliwości, które oko ludzie widzi jako kolor niebiesko-fioletowy. Promienie UV są wiec niewidoczne dla oka ludzkiego.

Promieniowanie UV umownie dzieli się na trzy typy z uwagi na długość fali i związane z tym właściwości:

  • UV-A (fale długie) 400-315?m
  • UV-B (fale średnie ) 400-310 ?m
  • UV-C (fale krótkie) -280 -100?m

Słońce emituje ultrafiolet w zakresie UV-A, UV-B i UV-C (promieniowanie słoneczne), ale ziemska atmosfera pochłania całkowicie UV-C oraz część UV-B w warstwie ozonowej. W efekcie około 97% ultrafioletu, który dociera do powierzchni Ziemi, to UV-A.

UV-A
Najdłuższe fale promieniowania UV – pasmo A docierają do powierzchni Ziemi jako część promieniowania słonecznego. Powodują szereg procesów fotochemicznych, mogą być przyczyną raka skóry. Promieniowanie UV-A jest mniej szkodliwe niż promieniowanie z pozostałych zakresów, ale uszkadza włókna kolagenowe w skórze, co przyspiesza procesy starzenia. Długoletnia ekspozycja na duże dawki promieniowania UV-A może powodować zaćmę (tzw. zaćma fotochemiczna), czyli zmętnienie soczewki. Nie dotyczy to promieniowania UV o innych częstotliwościach, ponieważ jest ono pochłaniane w całości przez rogówkę. Ten typ promieniowania UV-A może przenikać przez szkło i plastiki.

UV-B
Fale średnie promieniowania UV – pasmo B wykazują opó¼niony efekt opalania poprzez stymulację produkcji barwnika skóry ? melaniny jako ochrona przed rakotwórczym działaniem promieni UV-A. Promieniowanie UV-B powoduje wytwarzanie witaminy D w skórze, przeciwdziałając w ten sposób powstawaniu krzywicy. Aby proces ten mógł zachodzić, potrzebna jest pewna minimalna dawka promieniowania. Promieniowanie w tym zakresie może powodować rumień skóry oraz objawy alergiczne.
Długa ekspozycja na działanie UV-B ma związek ze zwiększoną częstością występowania nowotworu złośliwego skóry (czerniaka), a także częstszych (choć mniej agresywnych) guzów, jak rak płaskonabłonkowy i podstawnokomórkowy.

UV-C
Promieniowanie UV – pasmo C to fale o krótkiej częstotliwości, zawiera więcej energii niż UVA i promieniowanie UVB, dając mocny bakteriobójczy efekt ? długość fali 260 nm. Promieniowanie UVC dociera tylko bezpośrednio, nie ma zdolności penetrujących i traci intensywność odwrotnie proporcjonalnie do odległości od ¼ródła.
Promieniowanie UV-C może prowadzić do uszkodzenia łańcuchów DNA, w wyniku czego dochodzi do zniszczenia komórek mikroorganizmów i na tej zasadzie opiera się metoda dezynfekcji promieniami UVC.

Zalety metody UVC
Wysoce skuteczna metoda wobec bakterii, drożdży, wirusów, pleśni.
Dezynfekcja powietrza i powierzchni, wody  w trakcie trwania procesów produkcyjnych- bez przerw w produkcji.
Większe bezpieczeństwo produktu; procesy dojrzewania, porcjowania czy magazynowania przebiegają w kontrolowanych warunkach środowiska mikrobiologicznego.
W efekcie – przedłużony okres przydatności przydatność do spożycia produktów
Niezmieniona sensoryka i tekstura produktów.
Kompleksowość i synergia w stosunku do innych zabiegów dezynfekcyjnych- oszczędność w stosowaniu komplementarnych zabiegów dekontaminacyjnych.
Bez szkodliwego działania chemii (korozja), ozonu oraz powstawania odpadów poprodukcyjnych.
Zgodność z wymogami HACCP i IFS, BRC.
Zgodność ze standardami obowiązującymi w wentylacji: VDI6022 (Ventilation Code of Practice) oraz SWKI 2003-5.
Wysoki stopień bezpieczeństwa IP (mycie w systemie CIP).
Wyjątkowo długa żywotność lamp.
Niskie koszty eksploatacji urządzeń.
£atwa instalacja, wszechstronne zastosowanie.

Optymalny dobór urządzeń zapewniania emisję dawki letalnej dla mikroorganizmów i dekontaminację naświetlanych obszarów  powietrza czy powierzchni. Naszym klientom proponujemy indywidualnie opracowany projekt, zgodny z warunkami i potrzebami danego obiektu lub miejsca przeznaczenia. Gwarantuje to i istotną poprawę czystości mikrobiologicznej w obszarze produkcji – a tym samym produktu i przedłużenie jego okresu przydatności do i największą opłacalność inwestycji.

Zabezpieczenie pracowników
Przy właściwym zaprojektowaniu  urządzenia  produkcji SteriAir i emitowany  ultrafiolet nie powodują  większego zagrożenia dla przebywających w bezpośrednim otoczeniu ludzi.Do indywidualnej ochrony pracowników stosuje się okurary ochronne („google”) i rękawiczki