9 czerwca 2015

FAQ

Czy są naukowe opracowania metody dezynfekcji za pomocą promieni UVC?

Promieniowanie UVC jest używane jako metoda dezynfekcji od więcej niż 100 lat. Istnieją liczne opracowania potwierdzające skuteczność tej metody. Poniżej zamieszczamy kilka z nich:

Inaktywacja 97 % komórek bakterii w filtrach powietrza po 60 minutowej aplikacji
UV air cleaners and upper-room air ultraviolet germicidal irradiation for controlling airborne bacteria and fungal spores.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16908454

Inaktywacja 90 % spor Aspergillus flavus and Aspergillus fumigatus w powietrzu w pomieszczeniach.
Disinfection of selected Aspergillus spp. using ultraviolet germicidal irradiation
http://www.ingentaconnect.com/content/nrc/cjm/2004/00000050/00000003/art00008

Istotne zmniejszenie ilości potencjalnych zakażeń z powietrza wirusem Vaccinia virus (VACV),(wirus krowianki)
Characterization of UVC light sensitivity of vaccinia virus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17644645

Istotna redukcja ( 3,1 krotna) zakażeń po operacyjnych w ortopedii w 19 letniej obserwacji.
Ultraviolet lighting during orthopaedic surgery and the rate of infection.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17768189

Istotna redukcja skażenia wędliny typu szynka przez Listeria monocytogenes, Salmonella entericaserovar Typhimurium i Campylobacter jejuni poprzez zastosowanie promieniowania UVC (średnio o ok. 2 log CFU/g).
Inactivation kinetics of Listeria monocytogenes, Salmonella entericaserovar Typhimurium and Campylobacter jejuni in ready-to-eat sliced ham using UV-C irradiation.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174009002137

Jaka jest zasada działania dezynfekującego promieniowania UVC?

Krótkie fale promieniowania UVC mają długość 260 nanometrów i są zabójcze dla mikroorganizmów. Przy tej długości fali zachodzi reakcja fotochemiczna działając na wszystkie organizmy zawierające DNA lub RNA. Dwie zasady nukleinowe (tymina) w łańcuchu DNA łączą się ze sobą powodując powstanie dimerów. Uszkadza to nieodwracalnie DNA (RNA) i jego możliwość replikacji. Komórka nie jest zdolna do regeneracji z powodu błędnej informacji genetycznej, nie może dzielić się i zostaje inaktywowana.
Potrzebna do działania dezynfekcyjnego fala elektromagnetyczna powstaje w lampach wyładowczych zawierających pary rtęci. Rtęciowe niskonapięciowe lampy są najczęstszym i najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem dla stosowanym w urządzeniach do dezynfekcji.

uvc

Jak widać promienie rentgenowskie (w detektorach metali X-Ray) są falami elektromagnetycznymi o fali krótszej (a tym samym większej energii) niż promienie UVC i są bliższe promieniowaniu gamma od UVC. Zastanawiające jest, że użycie promieni UVC jest zabronione w bezpośrednim stosunku do mięsa (rozporządzenie 854 EU) natomiast detektory metalu są wymagane standardami systemów jakości.
Ponadto przeprowadzone badania wykazały, że promieniowanie rentgenowskie, nawet w dawkach znacznie wyższych niż detektorach metali, również nie powoduje również istotnych zmian w żywności niebezpiecznych dla konsumentów (nie powoduje zmian sensorycznych w produkcie i tylko bardzo nieznaczne, nieistotne zmiany chemiczne ? w zawartości witaminy C oraz profilu kwasów tłuszczowych. Dezynfekcja promieniami UVC w stosunku do produktów spożywczych ? w tym i mięsa- wykazuje dużą skuteczność dezynfekcyjną i nie ma powodu aby była metodą objętą ograniczeniem.
Jak widać, sytuacja prawna dotycząca stosowania różnych rodzajów promieniowania wymagała by uporządkowania prawnego. Należy podkreślić, że graniczenia odnośnie stosowania promieni UVC, według aktualnego stanu prawnego, dotyczą tylko bezpośredniego naświetlania mięsa.

Czy promienie UVC są szkodliwe dla ludzi?

Promienie ultrafioletowe są częścią fal elektromagnetycznych o krótkiej fali. Dzielimy je – z uwagi na częstotliwość fali – na A, B i C.
UV-C to fale o najkrótszej częstotliwości i największej energii. Promieniowanie ultrafioletowe generalnie nie penetruje tkanin i szkła. Ludzka skóra absorbuje je w górnej warstwie i mogą one penetrować tylko wierzchnią cześć skóry. Efektem tego jest opalenizna. Jednakże promieniowanie może mieć wpływ na występowanie raka skóry, tylko w przypadku głębokiej penetracji (co jest jednakże dość trudne).
W przypadku stosowania urządzeń UVC przebywający pracownicy powinni być chronieni goglami i standardowym ubraniem ochronnym. W pomieszczeniach, w których są pracownicy stosuje się urządzenia UVC z przesłonami lub zamknięte w tubach i tunelach.

Czy można zmierzyć promieniowanie UVC?

UVC jest częścią spektrum fal elektromagnetycznych krótszych of pasma fioletowego światła widzialnego. Pomiar elektromagnetycznego promieniowania nazywamy radiometrią.
Radiometry generalnie opierają się na fotodiodach, które zamieniają radiację na sygnał elektryczny. Przy użyciu odpowiednich filtrów jest możliwy pomiar wybranych pasm fal radiowych. Podobnie jak urządzenia zwane fotometrami służące do pomiaru parametrów światła widzialnego (zwane są także luksometrami) są też urządzenia pomiarów dla UV-C mierzące spektrum pomiędzy 240 a 250 nm. Wyniki prezentowane są w jednostce ?W/cm?. Po pomnożeniu intensywności promieniowania i czasu ekspozycji otrzymamy wartość dawki promieniowania.
Jest to najważniejszy parametr w dezynfekcji.

Czy jest możliwe obliczenie odpowiednich parametrów bójczych instalacji UVC?

Z reguły warunki, zakres stosowania i wymagania odnośnie zastosowania dezynfekcji UVC różnią się znacznie. Skuteczna i niezawodna dezynfekcja UVC może dawać dobre wyniki tylko po uwzględnieniu wszystkich istotnych parametrów i indywidualnych warunków.
Dokładna kalkulacja jest podstawą do właściwego zaprojektowania i odpowiedniego doboru urządzeń UVC.
We współpracy z naukowcami z Instytutu ETH w Zurychu, Szwajcaria (szwajcarski instytut technologii), SterilAir opracował unikalne oprogramowanie dla celów obliczeniowych, które zapewnia odpowiedni dobór właściwych parametrów dezynfekcji UVC (usytuowanie i ilość urządzeń, rodzaj i moc zainstalowanych promienników, typ temperaturowy promienników, reflektor, teflon) dostosowanej do indywidualnych potrzeb w celu najlepszego rozwiązania zagrożenia mikrobiologicznego).
Należy podkreślić, że niskie (poniżej 15 stopni C) lub wysokie temperatury (powyżej 35 stopni C) wymagają zastosowania specjalnie do tego zaprojektowanych promienników w celu zachowania pełnej mocy bójczej. W wyniku tego procesu obliczeniowego otrzymuje się projekt zgodny z wynikami naukowymi przy założeniu najlepszych wyników projektowanej dezynfekcji.

Czy można zobaczyć promieniowanie UVC?

Nie. Zakres promieniowania UVC ? o najmocniejszym działaniu bójczym ma długość fali 254 nm. Jest to daleko poza możliwościami dla ludzkiego oka. Jednak lampy UVC emitują także niebieskie światło, które można widzieć.
Nie jest to jednak żadna informacja czy lampa ta jednocześnie emituje mikrobójczą falę i tym bardziej- jak silna jest dawka promieniowania bójczego. Nie mamy więc żadnej pewności czy urządzenie jest skuteczne jako dezynfektor.

Jak długi czas naświetlania jest potrzebny do skutecznej inaktywacji mikroorganizmów?

Nie istnieje jedna wartość, czas do inaktywacji mikroorganizmów jest różny. Poza różnymi czynnikami wpływającymi na efektywność mikrobójczą urządzeń UVC również i mikroby różnią się wartością dawki letalnej. Jest sprawą zasadniczą, że technologia dezynfekcji UVC opiera się ściśle na pojęciu dawki letalnej (czas naświetlania i natężenie promieniowania).
Im dalej od ¼ródła tym mniejsze jest natężenia promieniowania i dlatego czas ekspozycji na promienie UVC musi być dłuższy. W bezpośredniej bliskości można przyjąć relatywnie krótki czas naświetlania. Tylko prawidłowe zaprojektowane urządzenie do dezynfekcji UVC może być skuteczne do likwidacji zagrożenia mikrobiologicznego. Na tym opiera się projektowanie odpowiednich urządzeń wykonywane przez Firmę SterilAir.

Jaka jest skuteczna ochrona przeciwko promieniom UVC?

Działanie promieni ultrafioletowych jest powierzchniowe i nie penetruje materiałów w głąb. Penetracja dotyczy tylko powietrza i wody, szkła kwarcowego i paru innych w miarę transparentnych substancji.
Wystarczająca ochronę skóry uzyskamy dzięki zastosowaniu kremów ochronnych z filtrem oraz normalnego szkła okiennego. W przypadku stosowania promieniowania UVC do dezynfekcji powinno się zalecać noszenie okularów ochronnych (gogle BHP lub okulary słoneczne). Generalnie zaleca unikania bezpośredniej ekspozycji na promieni UVC.

Jakie jest stanowisko wobec metody dezynfekcji UVC w polskim przemyśle spożywczym?

Urządzenia do dezynfekcji UVC są stosowanie w przemyśle spożywczym (zakłady mięsne, mleczarnie, browary, produkcja dań gotowych, chłodnie, magazyny spożywcze, itp.) Metoda ta jest odpowiednia dla zakładów spożywczych o zaawansowanym stopniu bezpieczeństwa produkcji, jest ważnym narzędziem do stabilizacji środowiska produkcji.
Ważny jest jednak odpowiedni dobór i jakość urządzeń.

http://www.forummleczarskie.pl/RAPORTY/390/3/higienizacja-powietrza-w-zakladzie/

http://www.forummleczarskie.pl/RAPORTY/429

http://www.forummleczarskie.pl/NEWS/04214/