2 lipca 2015

Typ TGL

  • Do cystern, dużych zbiorników na wodę i zbiorników wody lodowej
  • Efektywna dezynfekcja wody nawet w niskich temperaturach