STERYLIZACJA UVC

Walka o wydłużenie terminu przydatności do spożycia jest istotnym zagadnieniem dotyczącym dostawców, szczególnie do sieci handlowych. Warto jest podejść do tematu kompleksowo i szukać nowych rozwiązań, poprawiających stan higieniczny produktu na wszystkich jego etapach. Zastosowanie produktów SteriAir wspomaga utrzymanie wysokiego poziomu higieny w zakładzie oraz znaczne ograniczenie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Staranny dobór odpowiednio zaprojektowanych urządzeń odgrywa kluczową rolę dla efektywności inwestycji.

Dezynfekcja promieniami ultrafioletowymi UV-C to sprawdzony sposób na poprawę poziomu czystości mikrobiologicznej produktu spożywczego. Metoda stosowana od dawna w medycynie, zyskuje coraz szersze wykorzystanie w przemyśle spożywczym.

Dzięki ponad 70-letniemu doświadczeniu w zakresie dezynfekcji promieniami UV-C w przemyśle spożywczym szwajcarska firma SterilAir opracowała zaawansowaną technikę poprawy higieny produkcji. Wspólnie z uznanymi autorytetami naukowymi (między innymi Gottfried Wilhelm Leibniz Uniwersytet oraz Wydział Fizyki Szwajcarskiego Uniwersytetu Technologii ETH w Zurychu) przeprowadzono szereg badań, które były podstawą do sformułowania programu komputerowego, uzyskując tym sposobem wiarygodne narzędzie do projektowania urządzeń do dezynfekcji promieniami ultrafioletowymi.

zasada-uvc

Optymalny dobór urządzeń zapewnia emisję dawki letalnej dla mikroorganizmów i dekontaminację naświetlanych obszarów powietrza czy powierzchni. Naszym klientom proponujemy indywidualnie opracowany projekt, zgodny z warunkami i potrzebami danego obiektu lub miejsca przeznaczenia. Gwarantuje to istotną poprawę czystości mikrobiologicznej w obszarze produkcji - a tym samym produktu - i przedłużenie jego okresu przydatności do spożycia, co zapewnia zwrot nakładów na inwestycję w urządzenia UVC.

Do dezynfekcji promieniami UVC stosuje się najbardziej skuteczne do inaktywacji mikrobów pasmo światła słonecznego o długości fali 254 nm. Promieniowanie UVC ma bezpośredni wpływ na strukturę kwasów nukleinowych organizmów żywych. Promienie UVC rozrywają wiązania łańcuchów DNA, RNA w ten sposób niszcząc bakterie, grzyby, pleśnie, glony i każdy inny mikroorganizm. Dodatkowo promieniowanie UVC powoduje denaturację białek żywych organizmów oraz powstawanie podtlenków i wolnych rodników, które również działają toksycznie na komórkę. Promienie UVC nie wykazują wybiórczej aktywności bójczej. Dzięki temu unika się namnażania w niekontrolowany sposób organizmów odpornych, pozostających na jałowym dla wrażliwych na bakterii i grzybów, podłożu. Udokumentowana wieloma badaniami skuteczność urządzeń do dezynfekcji UVC osiąga 99,9% w warunkach laboratoryjnych.